Διαδικασία έκδοσης οικοδομικής άδειας

Nikolaos Kaltsounis Saturday, 10 October 2015

Στην παρούσα ενότητα συνοψίζεται η διαδικασία έκδοσης μιας οικοδομικής άδειας. Ειδικότερα, τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθηθούν είναι τα εξής:

 

Α) Για να ξεκινήσει η μελέτη ενός οικοδομικού έργου ο Μηχανικός πρέπει να λάβει από των ιδιοκτήτη τα πλήρη στοιχεία του, καθώς και οτιδήποτε έγγραφα και εγκρίσεις έχει αυτός στα χέρια του για το συγκεκριμένο ακίνητο. Αναλυτικότερα, απαιτούνται τα ακόλουθα:

 

Read more: Διαδικασία έκδοσης οικοδομικής άδειας