Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων

Nikolaos Kaltsounis Friday, 27 March 2015

Η Αναβάθμιση ενός κτιρίου με σκοπό την βελτίωση της ενεργειακής του απόδοσης ωφελεί άμεσα αυτούς που κατοικούν σε αυτό διότι εφόσον εξοικονομείται ενέργεια και χρήματα, βελτιώνονται οι συνθήκες διαβίωσης του κτιρίου αφού ρυθμίζεται σωστά η εσωτερική θερμοκρασία, η εσωτερική υγρασία, η ποιότητα του εσωτερικού αέρα και του νερού χρήσης.

Read more: Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων