Άδεια Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Super User Wednesday, 25 March 2015

Στο ΦΕΚ 3106Β/2013 που εκδόθηκε στις 03-12-2013 βρίσκεται η πιο πρόσφατη νομοθεσία που ορίζει το πως εκδίδεται μια Άδεια Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.

Η διαδικασία συνεχίζει να είναι σε δύο στάδια : την Προέγκριση και την Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας. Το στάδιο της προέγκρισης έχει απλουστευτεί, οπότε είναι πλέον εύκολο να πάρουμε προέγκριση και στην συνέχεια να κάνουμε έναρξη στην εφορία.

Read more: Άδεια Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος