Δικαιολογητικά για Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας

Nikolaos Kaltsounis Sunday, 29 March 2015

Σύμφωνα με την 13η Πυροσβεστική Διάταξη ( ΦΕΚ 1586Β 21-06-2013 ) το Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας εκδίδεται χωρίς αυτοψία από την πυροσβεστική υπηρεσία , απλά με την κατάθεση υπεύθυνων δηλώσεων από τον ιδιοκτήτη , που να λέει ότι έχει εγκαταστήσει τα μέτρα πυρασφάλειας, από μηχανικό που να λέει ότι λειτουργούν καλώς τα μόνιμα μέτρα πυρασφάλειας (αν υπάρχουν) και από την επιχείρηση που αγοράστηκαν οι πυροσβεστήρες που να λέει ότι αυτοί λειτουργούν καλώς. Επίσης, καταθέτουμε ένα παράβολο των 10 ευρώ για να πάρουμε το Βιβλίο Ελέγχου και Συντήρησης των Ενεργητικών Μέσων Πυροπροστασίας.

Read more: Δικαιολογητικά για Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας