26510 - 94874 - 5

Δικαιολογητικά για Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας

Σύμφωνα με την 13η Πυροσβεστική Διάταξη ( ΦΕΚ 1586Β 21-06-2013 ) το Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας εκδίδεται χωρίς αυτοψία από την πυροσβεστική υπηρεσία , απλά με την κατάθεση υπεύθυνων δηλώσεων από τον ιδιοκτήτη , που να λέει ότι έχει εγκαταστήσει τα μέτρα πυρασφάλειας, από μηχανικό που να λέει ότι λειτουργούν καλώς τα μόνιμα μέτρα πυρασφάλειας (αν υπάρχουν) και από την επιχείρηση που αγοράστηκαν οι πυροσβεστήρες που να λέει ότι αυτοί λειτουργούν καλώς. Επίσης, καταθέτουμε ένα παράβολο των 10 ευρώ για να πάρουμε το Βιβλίο Ελέγχου και Συντήρησης των Ενεργητικών Μέσων Πυροπροστασίας.

 

Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονιστεί ότι οι υπεύθυνες δηλώσεις που υπογράφουμε, πρέπει να είναι αληθείς. Αν στον έλεγχο της Πυροσβεστικής υπηρεσίας , διαπιστωθεί ότι δεν έχει υλοποιηθεί η μελέτη πυρασφάλειας, τότε γίνεται μήνυση στον ιδιοκτήτη, στον μηχανικό, ανακαλείται το πιστοποιητικό πυρασφάλειας και η άδεια λειτουργίας του καταστήματος.

Ανακεφαλαιωτικά για την έκδοση του Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα:

  • Μελέτη
  • Υλοποίηση Μελέτης
  • Δικαιολογητικά
  • Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την έκδοση του Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας.

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Μπαλτογιάννη, Πεδινή (έναντι ξενοδοχείου "Ellopia")
  • Ιωάννινα, ΤΚ 45500, ΤΘ 785
  • Τηλ. 25610 - 94874 - 5, Κιν. 694 54 02 674
  • Email: [email protected]