Εξοικονόμηση κατ' οίκον

Super User Wednesday, 25 March 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

Ποιους αφορά το Πρόγραμμα: Το Πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’ οίκον αφορά κτήρια που διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο, βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης μικρότερη ή ίση των 2.100 €/τμ, χρησιμοποιούνται ως κατοικία και οι ιδιοκτήτες τους πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Επίσης, είναι απαραίτητο το κτήριο να έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.

Read more: Εξοικονόμηση κατ' οίκον