Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων

Super User Wednesday, 25 March 2015

Η ενεργειακή επιθεώρηση των κτιρίων θεσμοθετήθηκε και στη χώρα μας με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), ο οποίος εγκρίθηκε με την Δ6/Β/οικ.5825/30-03-2010 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕΚΑ (ΦΕΚ Β΄ 407/2010) και με το Προεδρικό Διάταγμα 100/2010 για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές, αλλά και τη σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας (Ν. 3661/2008). Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) είναι το πιστοποίηση της κατάταξης των κτιρίων σε ενεργειακές κλάσεις, ανάλογα με τις ανάγκες τους για θέρμανση, ψύξη, φωτισμό, ζεστά νερά χρήσης κ.α., έχει ισχύ 10 έτη.

Read more: Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων