26510 - 94874 - 5

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων

Η ενεργειακή επιθεώρηση των κτιρίων θεσμοθετήθηκε και στη χώρα μας με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), ο οποίος εγκρίθηκε με την Δ6/Β/οικ.5825/30-03-2010 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕΚΑ (ΦΕΚ Β΄ 407/2010) και με το Προεδρικό Διάταγμα 100/2010 για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές, αλλά και τη σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας (Ν. 3661/2008). Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) είναι το πιστοποίηση της κατάταξης των κτιρίων σε ενεργειακές κλάσεις, ανάλογα με τις ανάγκες τους για θέρμανση, ψύξη, φωτισμό, ζεστά νερά χρήσης κ.α., έχει ισχύ 10 έτη.

 

Η έκδοση του Π.Ε.Α., σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.3661/2008, απαιτείται για όλα τα κτίρια με συνολική επιφάνεια άνω των 50,00 τμ, των βασικών χρήσεων (κατοικία, μόνιμη και παραθεριστική, γραφεία, εμπορικές χρήσεις, συνάθροιση κοινού, εκπαίδευση, προσωρινή διαμονή, υγεία και κοινωνική πρόνοια, κλπ), ως εξής:

 • Νέα και ριζικά ανακαινιζόμενα:

Με το πέρας της κατασκευής κάθε νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου κτιρίου.

 • Υφιστάμενα:

Από 09.01.2011: για κάθε πώληση-αγορά ενιαίου κτιρίου και πώληση-αγορά τμήματος κτιρίου (πχ διαμέρισμα), καθώς και ενοικίαση αλλά μόνο στην περίπτωση ενιαίου κτιρίου.

Από 09.01.2012: για την ενοικίαση τμήματος κτιρίου για κατοικία (πχ διαμέρισμα) και για επαγγελματική στέγη.

Διαδικασία Επιθεώρησης

            Ο ενεργειακός επιθεωρητής, ανάλογα με το κτίριο που θα του ζητηθεί να επιθεωρήσει (κατοικία, εμπορικό κατάστημα, γραφείο, βιομηχανία κτλ) θα ζητήσει από τον ιδιοκτήτη να του διαθέσει μια σειρά εγγράφων όπως:

 • Οικοδομική άδεια (αντίγραφο)
 • Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κάτοψη)
 • Μελέτη Θερμομόνωσης (εάν υφίσταται)
 • Δήλωση Κτηματολογίου
 • Φύλλο συντήρησης λέβητα (υποχρεωτικά)
 • Στοιχεία Ιδιοκτήτη (αντίγραφο ταυτότητας, ΑΦΜ)

Στην συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η επίσκεψη του επιθεωρητή στο κτίριο για την αυτοψία και την λήψη των απαραίτητων φωτογραφιών. Με όλα τα παραπάνω στοιχεία ο επιθεωρητής, θα εκδώσει το Π.Ε.Α. με το οποίο, το κτήριο θα κατατάσσεται σε κάποια από τις ενεργειακές κατηγορίες. Στο ενεργειακό πιστοποιητικό προτείνονται από τον επιθεωρητή τρεις προτάσεις για επεμβάσεις στο κτίριο που θα του βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση και θα εξασφαλίσουν αποτελεσματική εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτές τις προτάσεις ο ιδιοκτήτης μπορεί αν το επιθυμεί να τις εφαρμόσει, χωρίς όμως να είναι υποχρεωτική η εφαρμογή τους.

 

 Ενεργειακή Επιθεώρηση Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανση

            Η ενεργειακή επιθεώρηση λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν.3661/08 (με τις εξαιρέσεις του άρθρου 11). Από την έναρξη ισχύος του Κ.ΕΝ.Α.Κ. και εντός διαστήματος τεσσάρων (4) ετών, δηλαδή έως τις 9/7/2014, θα εφαρμοστεί η αρχική επιθεώρηση λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης. Σημειώνεται ότι η αρχική επιθεώρηση λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης προηγείται της αρχικής ενεργειακής επιθεώρησης του κτιρίου. Προς το παρόν η διαδικασία ενεργειακής επιθεώρησης λεβήτων, εγκαταστάσεων θέρμανσης δεν έχει ενεργοποιηθεί από το ΥΠΕΚΑ.

 

Ενεργειακή Επιθεώρηση Εγκαταστάσεων Κλιματισμού

Η ενεργειακή επιθεώρηση εγκαταστάσεων κλιματισμού εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 8 του Ν.3661/08 (με τις εξαιρέσεις του άρθρου 11). Από την έναρξη ισχύος του Κ.ΕΝ.Α.Κ. και εντός διαστήματος τεσσάρων (4) ετών, δηλαδή έως τις 9/7/2014, θα εφαρμοστεί η αρχική επιθεώρηση εγκαταστάσεων κλιματισμού. Σημειώνεται ότι η αρχική επιθεώρηση εγκαταστάσεων κλιματισμού προηγείται της αρχικής ενεργειακής επιθεώρησης του κτιρίου. Προς το παρόν η διαδικασία ενεργειακής επιθεώρησης εγκαταστάσεων κλιματισμού δεν έχει ενεργοποιηθεί από το ΥΠΕΚΑ.

 

Το τεχνικό μας γραφείο αναλαμβάνει την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) και Ενεργειακής Αναβάθμισης όλων των παραπάνω κατηγοριών.

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 • Μπαλτογιάννη, Πεδινή (έναντι ξενοδοχείου "Ellopia")
 • Ιωάννινα, ΤΚ 45500, ΤΘ 785
 • Τηλ. 25610 - 94874 - 5, Κιν. 694 54 02 674
 • Email: [email protected]