26510 - 94874 - 5

Επιμετρήσεις Ιδιωτικών Έργων

Αναλαμβάνονται επιμετρήσεις διάφορων τμημάτων μιας κατασκευής, όπως επιχρισμάτων, χρωματισμών, επιστρώσεων, επενδύσεων κ.λ.π. Η επιμέτρηση αποτελεί την ποσοτική πιστοποίηση της εκτελεσμένης εργασίας. Υπάρχει και η δυνατότητα της τμηματικής επιμέτρησης για την οικονομική παρακολούθηση των εργασιών. Απευθύνεται σε εργολάβους-εργοδότες, υπεργολάβους και τεχνικές εταιρείες.

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Μπαλτογιάννη, Πεδινή (έναντι ξενοδοχείου "Ellopia")
  • Ιωάννινα, ΤΚ 45500, ΤΘ 785
  • Τηλ. 25610 - 94874 - 5, Κιν. 694 54 02 674
  • Email: [email protected]