Εκτιμήσεις Ακινήτων

Nikolaos Kaltsounis Friday, 27 March 2015

Η εκτίμηση ενός ακινήτου, ο υπολογισμός δηλαδή της αξίας του σε δεδομένη χρονική στιγμή είναι ένα από τα πιο σύνθετα θέματα που καλείται να αντιμετωπίσει ένας μηχανικός.

Ο μηχανικός, είτε ανεξάρτητα είτε ως συνεργάτης κάποιας τράπεζας, πρέπει με λίγα έως ελάχιστα στοιχεία να εκτιμήσει ποιά είναι η αξία ενός ακινήτου, δηλαδή πόσα χρήματα μπορεί να αποφέρει η πώλησή του.

Για την εκτίμηση της αξίας ενός ακινήτου λαμβάνονται υπ' όψιν πολλοί παράγοντες και απαιτούνται αρκετά στοιχεία που πρέπει να προσκομίσει ο ιδιοκτήτης, αν θέλει να μάθει την αξία του ακινήτου όπως αυτή διαμορφώνεται τώρα στην αγορά κι όχι όπως αυτός θα ήθελε.

Read more: Εκτιμήσεις Ακινήτων