Βεβαίωση Χώρου Κύριας Χρήσης

Nikolaos Kaltsounis Thursday, 26 March 2015

Το τεχνικό γραφείο μας αναλαμβάνει να εκδώσει την Βεβαίωση Χώρου Κύριας Χρήσης του ακινήτου σας άμεσα από την στιγμή που θα έχουμε στη διάθεσή μας απλά αντίγραφα των δικαιολογητικών που ακολουθούν :

α. τίτλος ιδιοκτησίας του ακινήτου
β. οικοδομική άδεια του ακινήτου
γ. εγκεκριμένα (πολεοδομικά) αρχιτεκτονικά σχέδια του ακινήτου
δ. νομιμοποιητικά έγγραφα τακτοποιήσεων ή ρυθμίσεων
ε. επωνυμία και στοιχεία της επιχείρησης που πρόκειται να εγκατασταθεί στο χώρο

Read more: Βεβαίωση Χώρου Κύριας Χρήσης