26510 - 94874 - 5

Βεβαίωση Χώρου Κύριας Χρήσης

Το τεχνικό γραφείο μας αναλαμβάνει να εκδώσει την Βεβαίωση Χώρου Κύριας Χρήσης του ακινήτου σας άμεσα από την στιγμή που θα έχουμε στη διάθεσή μας απλά αντίγραφα των δικαιολογητικών που ακολουθούν :

α. τίτλος ιδιοκτησίας του ακινήτου
β. οικοδομική άδεια του ακινήτου
γ. εγκεκριμένα (πολεοδομικά) αρχιτεκτονικά σχέδια του ακινήτου
δ. νομιμοποιητικά έγγραφα τακτοποιήσεων ή ρυθμίσεων
ε. επωνυμία και στοιχεία της επιχείρησης που πρόκειται να εγκατασταθεί στο χώρο

 

Σε κάθε περίπτωση το γραφείο μας μπορεί να αναλάβει τη συλλογή των παραπάνω (β,γ) δικαιολογητικών από το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο. 

Η Βεβαίωση Χώρου Κύριας Χρήσης  (ΒΧΚΧ) απαιτείται  για την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων  υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ)  όπως επίσης και για την χορήγηση άδειας ίδρυσης ιδιωτικού φορέα παροχής υπηρεσιών (Π.Φ.Υ) όπως ιατρεία, οδοντιατρεία, διαγνωστικά εργαστήρια και φαρμακεία.

Από τις 8/8/2013 όπου και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 174Α ο Ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης  Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις » καταργείται η υποχρέωση χορήγησης βεβαίωσης χώρου κύριας χρήσης από τις  Υπηρεσίες Δόμησης (Υ.ΔΟΜ) η οποία πλέον χορηγείται από ιδιώτες μηχανικούς, που είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθότητα των αναγραφόμενων στοιχείων. Ο μηχανικός που χορηγεί τη βεβαίωση πρέπει προηγουμένως να ενημερωθεί από την αρμόδια Υ.ΔΟΜ για τους ισχύοντες όρους δόμησης και για τις επιτρεπόμενες χρήσεις στη θέση του ακινήτου  ( Χρήση Γης) και φυσικά να επιθεωρήσει το χώρο του ακινήτου.

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Μπαλτογιάννη, Πεδινή (έναντι ξενοδοχείου "Ellopia")
  • Ιωάννινα, ΤΚ 45500, ΤΘ 785
  • Τηλ. 25610 - 94874 - 5, Κιν. 694 54 02 674
  • Email: [email protected]