26510 - 94874 - 5

Μελέτη Πυροπροστασίας

Σύνταξη µελέτης πυροπροστασίας απαιτείται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στις ακόλουθες γενικές περιπτώσεις:

Α. Κατά την έκδοση οικοδοµικής άδειας

 

Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται υποβολή στην πολεοδομία µελέτης παθητικής πυροπροστασίας και όπου απαιτούνται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία µόνιµα συστήµατα πυροπροστασίας τότε συντάσσεται και µελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας.

Στην δεύτερη περίπτωση οι µελέτες παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας παραπέµπονται στην πυροσβεστική υπηρεσία όπου ελέγχονται από την άποψη της ενεργητικής πυροπροστασίας και αφού θεωρούνται επιστρέφουν στην πολεοδομία.

Η µελέτη παθητικής πυροπροστασίας θεωρείται µέρος της αρχιτεκτονικής µελέτης και εποµένως δικαίωµα υπογραφής έχουν οι ειδικότητες των µηχανικών που σύµφωνα µε τα επαγγελµατικά τους δικαιώµατα έχουν δικαίωµα να υπογράφουν αρχιτεκτονικές µελέτες (Αρχιτέκτονες, Πολιτικοί µηχανικοί, Τοπογράφοι περιορισµένο δικαίωµα).

Η µελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας θεωρείται σύνθετη ηλεκτροµηχανολογική µελέτη και εποµένως µπορούν να την υπογράφουν µόνο Ηλεκτρολόγοι µηχανικοί, Μηχανολόγοι µηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι µηχανολόγοι µηχανικοί, Ναυπηγοί µηχανικοί.

Β. Σε περίπτωση έκδοσης άδειας λειτουργίας, όπου απαιτείται πιστοποιητικό πυροπροστασίας

Η ισχύουσα νοµοθεσία σε πολλές περιπτώσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας επιχειρήσεων προβλέπει την απαίτηση έκδοσης πιστοποιητικού πυροπροστασίας.

Το τεχνικό μας γραφείο αναλαμβάνει την σύνταξη μελετών παθητικής πυροπροστασίας.

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Μπαλτογιάννη, Πεδινή (έναντι ξενοδοχείου "Ellopia")
  • Ιωάννινα, ΤΚ 45500, ΤΘ 785
  • Τηλ. 25610 - 94874 - 5, Κιν. 694 54 02 674
  • Email: [email protected]