26510 - 94874 - 5

Τακτοποίηση αυθαιρέτων

Το τεχνικό γραφείο NK του Νικολάου Χ. Καλτσούνη αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει υποθέσεις που αφορούν την τακτοποίηση αυθαιρέτων. Ο Νόμος 4178/13 που δημοσιεύτηκε στις 8/8/2013 και ισχύει έως τις 9/2/2016 μετά την παράταση που υπήρξε, αφορά την τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών. Ως αυθαίρετα νοούνται όλα τα κτίσματα, που έχουν κτιστεί χωρίς οικοδομική άδεια ή - παρά την ύπαρξη οικοδομικής άδειας – έχουν υπερβάσεις δόμησης, κάλυψης ή ύψους, έχουν αλλάξει αυθαίρετα χρήση, έχουν καλύψει τον ακάλυπτο χώρο ή έχουν άλλες μικρές πολεοδομικές παραβάσεις. Σημαντική προϋπόθεσή για την ένταξη του ακίνητου σας στη ρύθμιση είναι να έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός του μέχρι την 28/07/2011 και να μη βρίσκεται εντός προστατευόμενης περιοχής.

 

Οφέλη από την τακτοποίηση αυθαιρέτων 
•Για όλα τα ρυθμιζόμενα αυθαίρετα δεν θα επιβάλλονται πρόστιμα ανέγερσης,  διατήρησης ή άλλες κυρώσεις κατεδάφισης.
•Θα μπορείτε να μεταβιβάσετε το ακίνητο, να το δωρίσετε στα παιδιά σας, να το καταθέσετε  ως υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης για να πάρετε δάνειο 
•Θα μπορείτε να συνδεθείτε με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ) 
•Θα μπορούν να γίνονται επισκευαστικές εργασίες αρκεί να μην αυξάνουν τον κτιριακό όγκο του αυθαίρετου κτίσματος.

 

Διαδικασία και προθεσμίες για τακτοποίηση αυθαιρέτων
Αναθέτετε την διαδικασία της τακτοποίησης αυθαιρέτων σε μηχανικό της επιλογής σας που έχει πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ. Ο μηχανικός συμπληρώνει το τυποποιημένο ηλεκτρονικό έντυπο της αίτησης και το καταχωρεί στο ηλεκτρονικό σύστημα. Καταβάλλετε παράβολο σε τραπεζικό ίδρυμα της επιλογής σας. Ολοκληρώνονται οι απαιτούμενες μελέτες και όλα τα στοιχεία υποβάλλονται από τον μηχανικό ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος του ΤΕΕ.  

Ακολουθεί ο τελικός υπολογισμός του προστίμου και ο αυτόματος επαναπροσδιορισμός του ποσού των δόσεων από το σύστημα. Πέρα από τις δόσεις μπορεί να καταβληθεί  και ολόκληρο το πόσο του προστίμου όπου γίνεται έκπτωση 20% επί του όλου ποσού ενώ σε περίπτωση που καταβληθεί το 30% του προστίμου έχετε έκπτωση 10%. Η τακτοποίηση των αυθαιρέτων είναι μια πολύπλοκη διαδικασία γι’ αυτό κρίνεται αναγκαία η συμβολή της εξειδικευμένης γνώσης που διαθέτουμε και είμαστε πρόθυμοι να σας προσφέρουμε. 
Συγκεντρώστε σε ένα φάκελο κάθε τι που αφορά το ιστορικό του ακινήτου σας, την νομική του κατάσταση, την θέση του (όπως παλιά τοπογραφικά του οικοπέδου, τίτλους ιδιοκτησίας, φωτογραφίες, πληρωμένες εισφορές του ΙΚΑ) και επικοινωνήσετε μαζί μας ή ακόμα καλύτερα συναντήστε μας για μια εντελώς δωρεάν και χωρίς δέσμευση εξέταση των διαφόρων παραμέτρων του ακινήτου σας, τον υπολογισμό του προστίμου ρύθμισης και την διαδικασία ένταξης. Ελάτε να προετοιμάσουμε μαζί το τεχνικό και νομικό πλαίσιο που θα θωρακίσει και θα προστατεύσει την περιουσία σας με τον πλέον επαγγελματικό τρόπο στο χαμηλότερο δυνατό κόστος.

 Νόμος ν.4178-2013

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Μπαλτογιάννη, Πεδινή (έναντι ξενοδοχείου "Ellopia")
  • Ιωάννινα, ΤΚ 45500, ΤΘ 785
  • Τηλ. 25610 - 94874 - 5, Κιν. 694 54 02 674
  • Email: [email protected]